Inteligentný domov

Zabezpečovacie systémy

Zabezpečovacie systémy chránia Váš majetok pred narušením, pričom Vás informujú o poplachu, prítomnosti a pohybe osôb v zabezpečenej oblasti.

Nami ponúkaný zabezpečovací systém od známeho kanadského výrobcu PARADOX security ponúka svojím zákazníkom spoľahlivú kvalitu za skvelú cenu.

Nastavenie zabezpečovacej ústredne je možné "ušiť" presne podľa požiadaviek zákazníka. Možnosti zabezpečovacieho systému PARADOX dokážu pokryť nielen mále stavby ako sú napríklad rodinné domy a malé firmy ale aj veľké výrobne haly, sklady, výškové budovy a pod.

V prípade, že máte záujem o zabezpečenie svojho majetku zabezpečovacim systémom, neváhajte nás kontatovať a dohodnuť si s nami termín obhliadky Vášho objektu, prípadne nám zašlite mail s pôdorysom a Vašími požiadavkami na naše obchodné oddelenie. Radi Vám systém navrhneme presne podľa Vaších predstáv a to tak, aby Váš majetok bol v čo najväčšom bezpečí. 

Technické parametre ústredne PARADOX EVO192

 • patrí do rodiny zbernicových ústrední DIGIPLEX EVO
 • so spoločným montážnym programovaním a jednoduchou užívateľskou obsluhou
 • 8 častí
 • 16 klasických slučiek priamo na doske
 • 32 dvier pre kontrolu prístupu
 • 192 slučiek celkom
 • 254 zbernicových modulov
 • 999 užívateľských kódov
 • 2048 záznamov v pamäti udalostí
 • časovač nezávislý od napájania
 • digitálny komunikátor na diaľkový prenos správ
 • podpora GSM/GPRS modulu PCS250
 • podpora telefónneho hlasového modulu VDMP3 (8 čísiel)
 • podpora modulu internetového pripojenia IP150 (obsluha, kontrola, e-maily)
 • LCD klávesnice v slovenčine
 • komfortná klávesnica Grafica zobrazujúca až 32 pôdorysov
 • technický program WinLoad a BabyWare (od novej verzie 2.4.29)
 • pripojenie na PC cez modul 307USB, cez GPRS, cez Internet, alebo cez modem
 • užívateľský program NEware a NEware ACC (správa kódov a kariet, prehliadanie pamäti a i.)
 • možnosť flashovania verzie priamo na objekte
 • manuálne odpínateľný výstup AUX
 • systém DIGIPLEX EVO192 je certifikovaný na NBÚ ako zabezpečovací systém
 • systém DIGIPLEX EVO192 je certifikovaný na NBÚ ako prístupový systém
 • nové názvy niektorých modulov

Systém vytvorený pomocou ústredne DIGIPLEX EVO poskytuje vysoký stupeň ochrany objektu. Dá sa dokonale prispôsobiť režimu v chránenom objekte, aby v miere čo najmenšej zasahoval do života ľudí, ktorých má chrániť. Zbernicová štruktúra a možnosť rádiovej komunikácie minimalizujú potrebu hrubých montážnych prác.

 

 • Zbernicu tvorí 4 vodičový tienený kábel, na ktorý sa spoločne pripájajú snímače, klávesnice, prístupové moduly, zobrazovacie moduly, expandéry, rádiová nadstavba, výstupný modul, tlačový modul,zbernicový doplnkový zdroj a posilňovače zbernice. Všetky tieto moduly majú svoju adresu, neustále komunikujú s ústredňou a dajú sa cez ňu programovať buď z klávesnice, alebo z počítača.
 • Priamo z WinLoadu je možné DIGIPLEX EVO flashovať na novšie verzie, čo umožňuje udržiavať ústredne v činnosti s najaktuálnejším programom a dávať im tak vlastnosti, ktoré v čase inštalácie ešte ani nejestvovali (systémové vlastnosti, spolupráca s novými modulmi a pod.)
 • Program pre ústredne DIGIPLEX EVO je možné vytvoriť v počítači použitím programu Winload a BabyWare.
 • Pre užívateľov systému je určený program NEware.
 • Na rýchly prenos medzi počítačom a ústredňou slúži lokálny modul 307USB, GSM modul PCS250, alebo internetový modul IP150. Pri prenose na diaľku je možné použiť aj klasický modem a telefónnu linku.
 • Telefónny hlasový modul VDMP3 naučí ústredne DIGIPLEX EVO hlasovo komunikovať po telefónnej sieti (pevná linka, GSM). Jednoducho a veľmi výhodne.
 • Program spolu s užívateľskými kódmi je možné rýchlo a ľahko archivovať v pamäťovej karte.
 • Veľký počet slučiek a možnosť programového rozdelenia na 8 nezávisle strážených častí umožňujú zvládnuť aj veľmi náročné objekty.