Inteligentný domov

Projektový manažment

Zabezpečujeme komplexné riadenie stavebných projektov pozemného staviteľstva vo všetkých fázach projektu. Inžiniering a koordináciu profesií na investičných projektoch.

V investočných projektoch riadime komplexnú prípravu a vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie, efektívne plánovanie a kontrolu prác na projekte.

 

 

Enegretický audit

V rámci energetiky investičných projektov nových stavieb, či rekonštrukcií budov sa garantujeme nájdenie najefektívnejších úspor a návrhov opatrení, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti nákladov a vyčíslenie ekonomického prínosu energetických úspor