Inteligentný domov

leasing

Komu je leasing určený ?

 

 • Firmám a organizáciam (právnické i fyzické osoby, ďalej mestá, obce, školy, neziskové organizácie), ktorí pôsobia na trhu dlhšie ako rok

Prečo nakupovať na leasing ?

 • vybavenie leasingu je z časového hľadiska jednoduhšie ako vybavenie úveru
 • do 3.500,€ bez účtovných výkazov
 • Keďže je možná 0% akontácia, umožňuje pokryť náklady na investície až do 100% z cudzích zdrojov, šetrí likvidné prostriedky podnikateľa. Úhrady sú právidelné a konštantné, zvyšné finančné prostriedky môźe podnikateľ využiť na iné účely, t.j. neviaže prevádzkový kapitál alebo úvery
 • leasingové financovanie pôsobí priaznivo na peňažný tok firmy a zjednodušuje daňové a účtovné postupy
 • rýchlejšie premietnutie obstarávacej ceny do nákladov pri finančnom leasingu (odpis za 3 roky namiesto 4 rokov), pri classic leasingu splátky idú do nákladov v plnej výške bez ohľadu na dĺžku trvania leasingovej zmluvy.
 • zariadenie zarába v priebehu splácania na pokrytie svojej obstarávacej ceny.

 

 

 

CLASSIC Leasing

 • doba trvania: 15-60 mesiacov
 • minimálna obstaávacia cena: 1.000,-€ bez DPH (pri 15 a 24 mesiacoch možné už od 500,-€)
 • Pre koho je určený : Pre podnikateľov, ktorí si uvedomujú v dnešnej dobe rýchleho morálneho zastarania výpočtovej a kanelárskej techniky potrebu investovať do najmodernejšej techniky v pravideľných intervaloch za účelom zachovania si náskoku pred konkurenciou. Zároveň nechcú mať starosti s recykláciou použitej techniky. Zákazník, ak aj rozmyšľal po skončení  doby leasingu predmet vrátiť, môže sa tak rozhodnúť odkúpiť ho.
 • Kupná cena: zostatková trhová hodnota
 • zákazník o splátkach účtuje ako o jednoduchých nákladových položkách (t.j. nemusí predmet leasingu daňovo a účtovne odpisovať)

 

Finančný leasing

 • doba trvania: 36-60 mesiacov
 • Minimálna obstarávacia cena: 1.00,-€ bez DPH
 • Pre koho je určený: pre podnikateľov, ktorí nemajú potrebnú hotovosť, alebo chcú svoje voľné prostriedky investovať radšej do predmetu svojho podnikania. Chcú si zaobstarať moderné vybavenie do firmy so zámerom po uplynutí obdobia leasingu túto tehniku odkúpiť do vlastníctva za vopred dohodnutú cenu.
 • Kupná cena: dohodnutá pri podpise zmluvy 1-3% z obstarávacej ceny
 • Zákazník predmet leasingu zaraďuje do svojho majetku a počas celého leasingu ho daňovo a účtovne odpisuje

 

 

 

V prípade, že máte záujem nakupovať naše služby na LEASING, neváhajte nás kontaktovať na obchod@elisplus.sk