Inteligentný domov

Vetranie s rekuperáciou tepla

16.12.2014

Tento týždeň Vám v krátkosti predstavíme pojem "vetranie s rekuperáciou"

Systém vetrania s rekuperáciou tepla slúži na zaistenie optimálnej výmeny vzduchu v objekte a zároveň minimalizáciu tepelných strát pri vetraní. Tepelné straty vetraním u bežných rodinných domov, kde je vetranie zaistené systémom mikroventilácie alebo okenných štrbín, tvorí až 40 % celkovej straty objektu.

Vetranie s rekuperaciou tepla

Prečo je dôležité vetranie s rekuperáciou tepla

Moderné nízkoenergetické a pasívne rodinné domy sa preto už prakticky bez systému núteného vetrania s rekuperáciou tepla neobíjdu. Stále väčšie nároky na tesnosť obvodového plášťa budovy i ostatných konštrukčných prvkov vedú k faktu, že v objekte nie je zaistená dostatočná výmena vzduchu a hrozia problémy s vlhkosťou, so vznikom pliesní a s množením mikroorganizmov ako sú napr. roztoče, čo mnohokrát môže viesť i ku zdravotným problémom obyvateľov domu.Tieto problémy po inštalácii ventilačného systému odpadajú. Objekt je vetraný automaticky, i v čase keď nie je obývaný, v tento čas s nižšou intenzitou výmeny vzduchu. Rekuperačný výmenník je dnes neoddeliteľnou súčasťou moderných vetracích systémov. Slúži na odovzdávanie tepla medzi odvádzaným znehodnoteným a privádzaným čerstvým vzduchom do objektu. Je potrebné si uvedomiť, že nejde o vykurovanie, ale i ba o zaistenie nutnej výmeny vzduchu a je teda potrebné v objekte uvažovať s nezávislou vykurovacou sústavou i zdrojom tepla. Vetracie systémy pre rodinné domy nevyžadujú detailný projekt ani žiadny zložitý výpočet